YOMEDIA
UREKA

Tìm các số nguyên x, y biết -2/x=y/3 và x < 0 < y

1. Tìm các số nguyên x và y, biết :

\(\frac{-2}{x}=\frac{y}{3}\)\(x< 0< y\)

2. Tìm các số nguyên x và y, biết :

\(\frac{x-3}{y-2}=\frac{3}{2};x-y=4\)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Ta có : \(\frac{-2}{x}=\frac{y}{3}\Rightarrow x.y=-2.3\Rightarrow x.y=-6\)

  Phân tích -6 thành tích hai số nguyên ta có :

  \(-6=-2.3=-3.2=-1.6=-6.1\)

  Mà : \(x< 0< y\)

  \(\Rightarrow x,y\in\left\{\pm2;\pm3;\pm1;\pm6\right\}\)

  Vậy x = -2 ; y = 3

  x = -3 ; y = 2

  x = -1 ; y = 6

  x = -6 ; y = 1

  2, Vì : \(\frac{x-3}{y-2}=\frac{3}{2}\Rightarrow2\left(x-3\right)=3\left(y-2\right)\)

  \(\Rightarrow2x-6=3y-6\Rightarrow2x=3y\)

  \(\Rightarrow2x-2y=y\Rightarrow2\left(x-y\right)=y\)

  Thay : x - y = 4 \(\Rightarrow2.4=y\Rightarrow y=8\)

  \(\Rightarrow x-8=4\Rightarrow x=4+8=12\)

  Vậy x = 12 ; y = 8

    bởi Bùi Văn Long 07/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON