ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm các chữ số x, y biết 23x5y chia hết cho 2, 5 và 9

Tìm các chữ số x,y biết rằng:

a)23x5y chia hết cho 2;5 và 9

b)1x85y chia hết cho 2;3;5

c)144xy chia hết cho 3 và 5

d)52xy chia hết cho 9 và 2 và chia cho 5 dư 4

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 23x5y chia hết cho 2,5,9

  Do 23x5y chia hết cho 2 và 5

  \(\Rightarrow y=0\)

  Thay y = 0 ta có:

  23x50 chia hết cho 9

  => 2+3+x+5+0 chia hết cho 9

  => 10+x chia hết cho 9

  => x=8

  Vậy số càn ìm là 23850

  b) 1x85y chia hết cho 2,3,5

  1x85y chia hết cho 2,5

  => y=0

  Thay y=0 ta có:

  1x850 chia hết cho 3

  => 1+x+8+5+0 chia hết cho 3

  => 13+x chia hết cho 3

  \(\Rightarrow x\in\left\{2;5;8\right\}\)

  Vậy các số cần tìm là 12850,15850,18850

  c) 144xy chia hết cho 3,5

  Vì 144xy chia hết cho 5

  \(\Rightarrow y\in\left\{0;5\right\}\)

  • Nếu y = 0 ta có: 144x0 chia hết cho 3 => 9+x chia hết cho 3 \(\Rightarrow x\in\left\{0;3;6;9\right\}\)
  • Nếu y = 5 ta có: 144x5 chia hết cho 3 => 14+x chia hết cho 3 \(\Rightarrow x\in\left\{1;4;7\right\}\)

  d) 52xy chia hết cho 9,2 và chia 5 dư 4

  Do 52xy chia hết 2 và chia 5 dư 4

  => y = 4

  Thay y = 4 ta có:

  52x4 chia hết cho 9

  => 11 + x chia hết cho 9

  => x = 7

    bởi phan cuong cuong 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1