Tìm a điểm thẳng hàng từ 15 điểm biết vẽ được 96 đường thẳng

bởi hồng trang 04/01/2019

Cho 15 điểm, trong đó có a điểm thẳng hàng. Cứ 2 điểm thì ta vẽ 1 đường thẳng . Tìm a, biết vẽ được tất cả 96 đường thẳng

Câu trả lời (1)

 • Giả sử trong 15 điểm đó không có 3 điểm nào thẳng hàng thì ta có số đường thẳng là :

  \(\dfrac{15.14}{2}=105\) (đường thẳng)

  Trong \(a\) điểm phân biệt và ko có 3 điểm nào thẳng hàng ta có số đường thẳng là :

  \(\dfrac{a\left(a-1\right)}{2}\) (đường thẳng)

  \(\Rightarrow\) Trong \(a\) điểm thẳng hàng có số đường thẳng là :

  \(105-\dfrac{a\left(a-1\right)}{2}+1\)

  Theo bài ta có :

  \(105-\dfrac{a\left(a-1\right)}{2}+1=96\)

  \(105-96+1=\dfrac{a\left(a-1\right)}{2}\)

  \(\dfrac{10}{1}=\dfrac{a\left(a-1\right)}{2}\)

  \(\Rightarrow20=a\left(a-1\right)\)

  \(5.4=a\left(a-1\right)\)

  \(\Rightarrow a=5\) (thỏa mãn)

  Vậy có \(5\) điểm thẳng hàng

  ~ Chúc bn học tốt ~

  bởi Thiên Hải 04/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan