ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm a, b biết a.6=b.5 và a.7-b.4=2200

a*6=b*5

a*7-b*4=2200

a=?;b=?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • ax6=bx5

  =>\(\dfrac{a}{b}=\dfrac{5}{6}\)

  mà ax7-bx4=2200

  =>5x7-4x6= 2200

  35-24=2200

  11 =2200

  => a=2200:11

  a=200

  vậy b sẽ là

  220x\(\dfrac{5}{6}\)=264

  vậy a=220

  b=264

    bởi Nguyễn thị Phương anh 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 220

  264

    bởi Scarlets Maviss 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Bài 129 (Sách bài tập - tập 1 - trang 22)

  Dùng cả 3 chữ số 3, 4, 5 hãy ghép thành các số tự nhiên có 3 chữ số :

  a) Lớn nhất và chia hết cho 2

  b) Nhỏ nhất và chia hết cho 5

  26/12/2018 |   3 Trả lời

 • Tìm x , y :

  \(\frac{x+3}{y+5}=\frac{3}{5}\) va x + y = 6

  \(\frac{x-7}{y-6}=\frac{7}{6}va\) x - y = -4

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • 1 đoàn khách 300 người đi du lịch tham quan thắng cảnh Vịnh Hạ Long. Trong đó có ba loại thuyền để chở: Loại thứ nhất 1 người lái chở được 30 khách, loại thứ hai 2 người lái chở được 30 khách, loại thứ ba 2 người lái chở được 24 khách. Tính toán sao cho số thuyền, số người lái thuyền để chở hết số khách không thừa, không thiếu người trên thuyền. Đoàn đã dùng 11 chiếc thuyền và 19 người lái. Tính số thuyền mỗi loại ?

  26/12/2018 |   2 Trả lời

 • Tìm x biết:

  \(\dfrac{9}{8}+\dfrac{3}{8}:x=0,25\)

  (\(\dfrac{2x}{5}-1\)):(-5)\(=\dfrac{1}{7}\)

  26/12/2018 |   2 Trả lời

 • Bài 128 (Sách bài tập - tập 1 - trang 22)

  Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số  giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2, còn chia cho 5 thì dư 4 ?

  26/12/2018 |   2 Trả lời

 • Thực hiện phép tính:

  \(\dfrac{1}{4}-\dfrac{2}{-3}-\dfrac{11}{8}\)

  b) 1,4.\(\dfrac{15}{49}-\left(\dfrac{4}{5}+\dfrac{2}{3}\right):2\dfrac{1}{5}\)

  26/12/2018 |   4 Trả lời

 • Bài 127 (Sách bài tập - tập 1 - trang 22)

  Dùng cả ba chữ số 6, 0, 5, hãy ghép thành các số tự nhiên có 3 chữ số thỏa mãn một trong các điều kiện :

  a) Số đó chia hết ch 2

  b) Số đó chia hết cho 5

  26/12/2018 |   2 Trả lời

 • x+30% x = 1,3

  12/11/2018 |   1 Trả lời

 • Số số hạng của dãy số

  \(\frac{1}{2};\frac{1}{4};\frac{1}{6};...;\frac{1}{2016}\)

  25/04/2019 |   1 Trả lời

 • Tính tổng: S = 3https:https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.775362_.1.2 + 3https:https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.775362_.2.3 + 3https:https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.775362_.3.4 + ... + 3https:https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.775362_.2015.2016

  26/12/2018 |   4 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1