ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm 2 stn a, b biết a+b=120 và UCLN(a,b)-15

tìm hai số tự nhiên a và b biết rằng a +b =120 và UCLN(a,b)=15

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Vì ƯCLN(a,b)=15 nên a⋮15 hay a=15 . m

  b⋮15 hay b=15. n

  (m,n ∈ N*, ƯCLN(m,n)=1)

  Ta có: a+b=120

  hay: 15.m+15.n=120

  15.(m+n)=120

  m+n=120:15

  ⇒ m+n=8

  Ta có bảng sau:

  m 1 7 3 5
  a 18 126 54 90
  n 7 1 5 3
  b 126 18 90 54

  Vậy a= 18; b= 126

  a= 126; b= 18

  a= 54; b= 90

  a= 90; b= 54

    bởi Nguyễn Anh Tuyệt 13/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1