ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm 1 số tự nhiên có 2 chữ số biết số đó chia hết cho tích các chữ số của nó

Tìm một số tự nhiên có 2 chữ số biết rằng số chia hết cho tích các chữ số của nó.

help mekhocroi

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi số cần tìm là ab, ta có 10a +b = k.a.b
  Điều kiện : a,b nhận giá trị từ 0 đến 9 và k là số nguyên dương
  => b= 10.a / (k.a -1)
  =>b =10/(k-1/a)

  Do điều kiện đã đặt nên (k - 1/a )phải có giá trị 5/3 hoặc 2 hoặc 2,5 hoặc 5 hoặc 10 (vì số 10 chỉ chia cho các số nay là có số nguyên, dương và <=9)
  * Nếu k-1/a = 2 => a(k-2) = 1,
  * Nếu k-1/a = 5 => a(k-5) = 1,
  * Nếu k-1/a = 10 => a(k-10) = 1,với 3 trường hợp nêu trên thì dễ thấy a=1; => b=10/(k-1), theo điều kiện thì b= 1 hoặc 2 hoặc 5.Vậy số đó là các số : 11; 12 hoặc 15
  * Nếu k-1/a = 2,5 =>a=1/(k-2,5) => a nhận giá trị là 2=> b= 10/(k-1/2) = 20/(2k-1) thì b chỉ nhận giá trị là 4. Vậy các số đó là 24
  *Nếu k-1/a = 5/3 =>a.(3k-5)=3 => a= 3(vì tích 2 số nguyên = 3 thì chỉ có số 1 và số 3) => b=6
  Vậy số đó là số 36.
  Kết luận : các số đó là 11; 12; 15; 24 và 36.

    bởi Đinh Hà Ngọc Linh 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1