ON
YOMEDIA
VIDEO

Thu gọn biểu thức -( a+b+c+d)+(a-d)-(-b +c)

b1:thu gọn biểu thức sau :

a) ( a + b + c + d ) - ( a - b + c - d )

b) -( a + b + c + d) + ( a - d ) - ( -b +c )

c) - ( a-b-d ) + ( b - c + d ) - ( - c + b + d )

d) - ( a- b - c ) + ( -a - b - c) - ( - a - b + c )

b2 : tính :

a) 57 + 58 - 59 + 60 + 61 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21

b) -1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ....- 1999 - 2000 - 2001 - 2002

b3 : tìm x :

a) -15 + x = -15 + ( -17 )

b) ( 155 - x ) + 195 = 196 - 209

c) x - 21 + ( -155 - 201 ) = 305 - ( - 405 )

b4:chứng minh rằng với mọi số nguyên a và b+a luôn có

a) a - b và -a + b là 1 số đối nhau

b) - ( a-b+c ) = -a + b -c

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • B1:
  a) \(\left(a+b+c+d\right)-\left(a-b+c-d\right)\)

  \(=a+b+c+d-a+b-c+d\)

  \(=\left(a-a\right)+\left(b+b\right)+\left(c-c\right)+\left(d+d\right)\)

  \(=2b+2d\)

  \(=2\left(b+d\right)\)

  b) \(-\left(a+b+c+d\right)+\left(a-d\right)-\left(-b+c\right)\)

  \(=-a-b-c-d+a-d+b-c\)

  \(=\left(-a+a\right)-\left(b-b\right)-\left(c+c\right)-\left(d+d\right)\)

  \(=0-2c-2d\)

  \(=-2c-2d\)

  \(=2\left(-c-d\right)\)

  c) \(-\left(a-b-d\right)+\left(b-c+d\right)-\left(-c+b+d\right)\)

  \(=-a+b+d+b-c+d+c-b-d\)

  \(=-a+\left(b+b-b\right)+\left(d-d\right)-\left(c-c\right)\)

  \(=-a+b\)

  d) \(-\left(a-b-c\right)+\left(-a-b-c\right)-\left(-a-b+c\right)\)

  \(=-a+b+c+\left(-a\right)-b-c-a+b-c\)

  \(=\left(-a+-a\right)+\left(b-b\right)+\left(c-c-c\right)\)

  \(=-2a+-c\)

  Bài 2:

  b) \(-1-2-3-...-2002=-\left(1+2+3+...+2002\right)\)

  ... ( tự tính )

  B3: Tự tính

  B4:

  a) Có \(-a+b=-\left(a-b\right)\)

  \(a-b\) là số đối của \(-\left(a-b\right)\)

  \(\Rightarrow a-b\) là số đối của \(-a+b\)

  b) \(-a+b-c=-\left(a-b+c\right)\) ( đpcm )

    bởi Bao Tram Hoang 14/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1