ON
YOMEDIA
VIDEO

Thế nào là 2 phân số nghịch đảo?

Hai phân số nghịch đảo là gì?

lolang

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • Hai số được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.

  Từ đó suy ra chỉ có những số khác 0 thì mới có số nghịch đảo.

  Nếu phân số ab0\(\dfrac{a}{b}\ne0\) thì số nghịch đảo của nó là \(\dfrac{b}{a}\)

    bởi vuong thi dung 13/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Hai số có tích bằng 1 là hai số nghịch đảo của nhau

   

    bởi Bombver2xenh Lấp lánh ánh sao 13/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • các bạn cho mình hỏi:Hãy so sánh

  A=\(\dfrac{1}{1^2}+\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^3}+...+\dfrac{1}{50^2}\) với B=\(\dfrac{173}{100}\)

  Giúp mình với câu này có trong đề cương!khocroibucminh

  [Cảm phiền các thầy cô và các bạn trình bày cả cách giải lẫn cách trả lời]

  15/10/2018 |   1 Trả lời

 • Chứng minh nếu phân số \(\dfrac{7n^2+1}{6}\) là số tự nhiên ( n \(\in\) N ) thì các phân số \(\dfrac{n}{2}\)\(\dfrac{n}{3}\) là các phân số tối giản ?

  13/12/2018 |   2 Trả lời

 • 3 phần 7 +(âm 1 phần 5+ âm 3 phần 7

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • 1. Tính:

  1 - 2 - 3 + 4 + 5 - 6 - 7 + ... + 97 - 98 - 99 +100

  2. Tìm x, y là số nguyên:

  xy - 3x + 7y = 21

  Giúp mih vs nha m.n T-T

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 1: Tìm tập hợp các số x e Z , biết rằng :

  a) 7/12+6/18+5/36 < x < 1 và 7/13+3 và 5/13+2 và 2 và 1/13

  b) -7/15+4/30+12/45< x/15 < 3/5+4/15+-2/5

  Giải:

  a) Tính tổng đầu tiên 7/12+5/18+5/36=.................................................................................................................................................................................Tính tổng thứ hai , ta có : 1 và 7/13 + 3 và 5/13 + 2 và 1/13 =.............................................................................................

  Thay kết quả vào bất đẳng thức a) , ta có :

  ................<x<......................

  Vì x thuộc Z nên x chỉ có thể lấy các giá trị :.....................................................................................................................

  b) Tính tổng đầu tiên , ta được :

  -7/15+4/30+12/45=...................................................................................................................................................(1)

  Tính tổng thứ hai , ta được:

  3/5 + 4/15 + -2/5 =..........................................................................................................................................................(2)

  Từ kết quả quả (1) và (2), ta có : ..../15<x/15<..../15

  So sánh các phân số cùng mẫu , suy ra :

  ...........<x<..............

  Vì x thuộc Z nên x chỉ có thể lấy các giá trị :

  .........................................................................................................................................................................................................

  Giúp mình với các bạn ơi ! Ngày mai kiểm tra rồi !!!!!!!!!!khocroi......

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • bài 1 : Tìm x :

  1. (81−x2).(−2x−16).(−3x+15)=0(81−x2).(−2x−16).(−3x+15)=0

  bài 2: Tìm x,y thuộc Z

  1, (2x−1).(4y+2)=−42(2x−1).(4y+2)=−42

  2,(5x+1).(y−1)=4

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • Tìm n € Z để các phân số sau là số nguyên

  A= 3n+2 chia 2n+4

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • 1, Cho biểu thức A=\(\dfrac{a^3+2a^2-1}{a^3+2a^2+2a+1}\)

  a, Rút gọn biểu thức

  b, Chứng minh nếu a là số nguyên thì giá trị của biểu thức tìm được ở câu a là một phân số tối giản

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 1: Tìm x , biết :

  a) \(2\dfrac{1}{4}\) x - \(9\dfrac{1}{4}\) = 20 b) \(6\dfrac{2}{9}\) x + \(3\dfrac{10}{27}\) = \(22\dfrac{1}{7}\)

  Bài 2 : Bạn Lan đọc một cuốn sách trong ba ngày : ngày thứ nhất đọc \(\dfrac{1}{4}\) số trang , ngày thứ hai đọc được 60% số trang còn lại . Ngày thứ ba còn lại đọc 60 trang cuối cùng . Tính xem cuốn sách có bao nhiêu trang .

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • 40%x - x - 1/8 = 3/4

  12/11/2018 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1