ON
YOMEDIA
VIDEO

So sánh 10^30 và 2^100

so sánh số nào lớn hơn 

10 mũ 30 và 2 mũ 100

3 mũ 54 và 2 mũ 81

3 mũ 200 và 2 mũ 300

làm hộ mình với tí nữa mình nộp rồi 7 giờ 15 mình phải nộp

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(10^{30}vs\)\(2^{100}\)

  \(10^{30}=\left(10^3\right)^{10}=1000^{10}\)

  \(2^{100}=\left(2^{10}\right)^{10}=1024^{10}\)

  Vì \(1000^{10}< 1024^{10}=>10^{30}< 2^{100}\)

  \(3^{54}vs2^{81}\)

  \(3^{54}=\left(3^6\right)^9=729^9\)

  \(2^{81}=\left(2^9\right)^9=512^9\)

  Vì \(729^9>512^9=>3^{54}>2^{81}\)

  \(3^{200}=\left(3^2\right)^{100}=9^{100}\)

  \(2^{300}=\left(2^3\right)^{100}=8^{100}\)

  Vì \(8^{100}< 9^{100}=>2^{300}< 3^{200}\)

    bởi Trần Thu Uyên 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1