ON
YOMEDIA
VIDEO

Sau khi đi được 2016 bước thì bác Mai đã cách xa điểm xuất phát bn bước?

Bài 1:Khi nhân 1 số với 374, 1 học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên tìm ra kết quả là 4172. Tìm tích đúng của phép nhân đó.

Bài 2: Tìm 1 số biết số đó chia 8 dư 5, chia 12 dư 1 và 2 thương hơn kém nhau 13 đơn vị. Số phải tìm là?

Bài 3: Tính tổng của các số có 3 chữ số, các số đều chia 5 dư 3.

Bài 4: Mỗi buổi sáng, bác Mai tập thể dục bằng cách cứ đi tiến 9 bước rồi lại lùi 1 bước.Hỏi sau khi đi được tất cả 2016 bước thì bác Mai đã cách xa điểm xuất phát bao nhiêu bước?
Bài 5: Tìm số có năm chữ số  biết số đó chia hết cho cả 2;5 và 9.

Bài 6: Khi chia một số tự nhiên có 4 chữ số cho tổng các chữ số của số đó thì được thương lớn nhất là bao nhiêu?

Bài 7: Một phép chia có số chia là số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau, thương là số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau với số dư là số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. Số bị chia của phép chia đó là bao nhiêu?

Bài 8: Tìm số liền sau của số tự nhiên chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau.

Bài 9: Năm 2016,  tuổi mẹ bằng  tuổi con. Mẹ sinh con năm mẹ 30 tuổi. Hãy tính năm sinh của mẹ.Trả lời: Năm sinh của mẹ là bao nhiêu?

Bài 10: Một hộp có 100 viên bi trong đó có 25 viên màu xanh, 25 viên màu đỏ, 25 viên màu vàng và 25 viên màu trắng. Không nhìn vào hộp, cần phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để số bi lấy ra chắc chắn có không ít hơn 8 viên bi cùng màu?

mk cần gấp lắm nha các bn. huhukhocroikhocroibucminh

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (6)

 
 
 
 • Bài 1
  Khi nhân một số với 374, một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên tìm ra kết quả là 4172 có nghĩa bạn đó đã nhân số hạng thứ nhất với:

  3 + 7 + 4 = 14

  Thừa số thứ nhất là: 4172 : 14 = 298

  Tích đúng là: 298 x 374 = 111 452

  Đáp số: 111452

    bởi Lê Trần Khả Hân 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khi nhân một số với 374, một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên tìm ra kết quả là 4172 có nghĩa bạn đó đã nhân số hạng thứ nhất với:

  3 + 7 + 4 = 14

  Thừa số thứ nhất là: 4172 : 14 = 298

  Tích đúng là: 298 x 374 = 111 452

  Đáp số: 111452 

    bởi Lê Trần Khả Hân 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khi nhân một số với 374, một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên tìm ra kết quả là 4172 có nghĩa bạn đó đã nhân số hạng thứ nhất với:

  3 + 7 + 4 = 14

  Thừa số thứ nhất là: 4172 : 14 = 298

  Tích đúng là: 298 x 374 = 111 452

  Đáp số: 111452

    bởi Lê Trần Khả Hân 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khi nhân một số với 374, một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên tìm ra kết quả là 4172 có nghĩa bạn đó đã nhân số hạng thứ nhất với:

  3 + 7 + 4 = 14

  Thừa số thứ nhất là: 4172 : 14 = 298

  Tích đúng là: 298 x 374 = 111 452

  Đáp số: 111452

    bởi Lê Trần Khả Hân 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khi nhân một số với 374, một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên tìm ra kết quả là 4172 có nghĩa bạn đó đã nhân số hạng thứ nhất với:

  3 + 7 + 4 = 14

  Thừa số thứ nhất là: 4172 : 14 = 298

  Tích đúng là: 298 x 374 = 111 452

  Đáp số : 111452 

    bởi Lê Trần Khả Hân 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài 4 :                            Giải :

  Bác Mai tập thể dục bằng cách cứ đi tiến 9 bước rồi lại lùi 1 bước suy ra bác Mai

  đi được 10 bước thì cách điểm xuất phát 8 bước. Ta có : 2016 : 10 = 201 ( dư 6 )

  Bác cách điểm xuất phát số bước là :

            201 . 8 + 6 = 1614 ( bước )

                    Đáp số : 1614 bước


   

    bởi Đào Thái Bảo 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1