ON
YOMEDIA
VIDEO

Rút gọn biểu thức (10.7-10)/(5-15)

1) Tìm x biết : x-5=-12

2) Rút gọn biểu thức : \(\dfrac{10.7-10}{5-15}\)

3) Kết quả của phép tính:

\(\left(-1\right)^2.\left(-2\right)^3\) là :

4)Kết quả của phép tính : 25% của 32 là :

5) Kết quả của phép tính:

\(2\dfrac{3}{5}.3\) là:

6) Tìm x: \(\dfrac{x}{27}=\dfrac{-15}{9}\)

7) Tổng : \(-\dfrac{7}{6}+\dfrac{15}{6}\) bằng :

8) Tìm một số biết \(\dfrac{3}{4}\) của nó bằng -27

9) Kết qủa của phép tính:

\(\dfrac{-4}{11}.\dfrac{2}{5}+\dfrac{6}{11}.\dfrac{-3}{10}\) là:

10) Cho 2 góc A và B phụ nhau và góc A - góc B = 40 độ. Tìm số đo của góc A.

11) Khẳng định nào sau đây là đúng:

a) Hai góc kề nhau có tổng số đo bằng 180 độ

b) Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 180 độ

c) Hai góc bù nhau có tổng bằng 90 độ

d) Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 180 độ

12) Cho 2 góc bù nhau, trong đó có một góc bằng 55 độ. Số đo của góc còn lại:

Tự luận:

1) a)Thực hiện phép tính:\(\dfrac{1}{3}+\dfrac{2}{5}-\left(\dfrac{2}{5}+\dfrac{1}{6}\right)\)

b) Tìm x biết: \(\dfrac{x}{28}=-\dfrac{5}{7}\)

2) Tuấn có 21 viên bi. Tuấn cho Dũng \(\dfrac{3}{7}\) số bi của mình.

a) Dũng được Tuấn cho bao nhiêu viên bị?

b) Tuấn còn lại bao nhiêu viên bi?

3) Cho góc xoy bằng 180 độ. Vẽ tia Oz nằm giữa 2 ta Ox; Oy sao cho góc xoz bằng 50 độ.

a) Tính gocs yoz

b) gọi Om là tia phân giác của góc xOz và On là tia phân giác của góc yoz. Tính góc mOn.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
  • 1. x-5=-12 => x=-12+5 => x=-7

    Vậy x=-7

    2. \(\dfrac{10.7-10}{5-15}=\dfrac{10\left(7-1\right)}{5\left(1-3\right)}=\dfrac{10.6}{-2.5}=\dfrac{2.3}{-1.1}=\dfrac{6}{-1}=-6\)

      bởi Trần Ngọc Huỳnh 14/12/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1