ON
YOMEDIA
VIDEO

Rút gọn (45^2.3^8.10^5)/(5^5.3^7.18^5)

Rút gọn:

1) \(\dfrac{45^2.3^8.10^5}{5^5.3^7.18^5}\)

2)\(\dfrac{4^5.9^4+2.6^9}{2^{10}.3^8+6^8.20}\)

3) \(\dfrac{15.3^{11}+4.27^4}{9^7}\)

4) \(\dfrac{4^7.2^8}{3.2^{15}.16^2-5.2^2\left(2^{10}\right)^2}\)

5) \(\dfrac{2^{19}.27^3+15.4^9.9^4}{6^9.2^{10}+12^{10}}\)

6) \(\dfrac{12^6.5^2-2^{10}.3^5.5^2}{12^6.10-2^{12}.3^8}\)

Các bạn giải giúp mình, mình xin được cảm ơn trước!

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(1,\)

  \(\dfrac{45^2.3^8.10^5}{5^5.3^7.18^5}\)

  \(=\dfrac{3^4.5^2.3^8.2^5.5^5}{5^5.3^7.2^5.3^{10}}\)

  \(=\dfrac{3^{12}.2^5.5^7}{5^5.3^{17}.2^5}\)

  \(=\dfrac{1.5^2}{3^5.1}\)

  \(=\dfrac{25}{243}\)

  \(2,\)

  \(\dfrac{4^5.9^4+2.6^9}{2^{10}.3^8+6^8.20}\)

  \(=\dfrac{2^{10}.3^8+2.2^9.3^9}{2^{10}.3^8+2^8.3^8.2^2.5}\)

  \(=\dfrac{2^{10}.3^8+2^{10}.3^9}{2^{10}.3^8+2^{10}.3^8.5}\)

  \(=\dfrac{2^{10}.3^8.4}{2^{10}.3^8.6}\)

  \(=\dfrac{2^{12}.3^8}{2^{11}.3^9}\)

  \(=\dfrac{2}{3}\)

  \(3,\)

  \(\dfrac{15.3^{11}+4.27^4}{9^7}\)

  \(=\dfrac{3.5.3^{11}+2^2.3^{12}}{3^{14}}\)

  \(=\dfrac{5.3^{12}+2^2.3^{12}}{3^{14}}\)

  \(=\dfrac{3^{12}\left(5+2^2\right)}{3^{14}}\)

  \(=\dfrac{3^{12}.9}{3^{14}}\)

  \(=\dfrac{3^{14}}{3^{14}}\)

  \(=1\)

  \(4,\)

  \(\dfrac{4^7.2^8}{3.2^{15}.16^2-5^2\left(2^{10}\right)^2}\)

  \(=\dfrac{2^{22}}{3.2^{23}-5^2.2^{20}}\)

  \(=\dfrac{2^{22}}{2^{20}.\left(-1\right)}\)

  \(=\dfrac{2^{22}}{-2^{20}}\)

  \(=-4\)

  * Mấy bài còn lại tương tự đấy bạn tự làm đi

  Mình mỏi tay lắm rồi

    bởi nguyễn thị sáng 13/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1