ON
YOMEDIA
VIDEO

Phải tăng cạnh hình vuông b bao nhiêu % để được hình vuông a?

giảm 20% cạnh hình vuông a thì được hình vuộng b . hỏi phải tăng cạnh của hình vuông b là bao nhiêu % để được hình vuông a

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • ta có a(100%-20%)=b

  =>80%a=b

  =>20%a=0,25b

  =>a=b+0,25b=b+25%b

  vậy phải tăng thêm 25% cạnh hình vuông b để đk cạnh hình vuông a

    bởi Hà Thanh Huy 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Bài 157 (Sách bài tập - tập 1 - trang 25)

  a) Số 2009 có là bội của 41 không ?

  b) Từ 2000 đến 2020 chỉ có ba số nguyên tố là 2003, 2011, 2017. Hãy giải thích tại sao các số lẻ khác trong khoảng từ 2000 đến 2020 đều là hợp số ?

  25/09/2018 |   1 Trả lời

 • Hai trường A và B có 1500 học sinh. Số học sinh giỏi trường A chiếm 20 %, số học sinh trường B chiếm 15%. Tổng cộng hai trường có 255 học sinh giỏi. Tính số học sinh mỗi trường.

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 156 (Sách bài tập - tập 1 - trang 25)

  Cho biết : Nếu số tự nhiên a (lớn hơn 1) không chia hết cho mọi số nguyên tố p mà bình phương không vượt quá a (tức \(p^2\le a\)) thì a là số nguyên tố. Dùng nhận xét trên cho biết số nào trong các số a ở bài 153 là số nguyên tố ?

  25/09/2018 |   1 Trả lời

 • trong mặt phẳng cho 5 điểm , cứ 2 điểm vẽ 1 đường thẳng . Hỏi có bao nhiêu đường thẳng đc tạo thành

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • Chứng tỏ \(\dfrac{n+1}{2n+3}\) là phân số tối giản với mọi n \(\in Z\).

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 155 (Sách bài tập - tập 1 - trang 25)

  a) Nhà toán học Đức Gôn - bach viết thư cho nhà toán học Thụy Sĩ Ơ - le năm 1742 nói rằng : Mọi số tự nhiên lớn hơn 5 đều viết được dưới dạng tổng của 3 số nguyên tố. Hãy viết các số : 6, 7, 8 dưới dạng tổng của 3 số nguyên tố ?

  b) Trong thư trả lời Gôn - bách, Ơ - le nói rằng : Mọi số chẵn lớn hơn 2 đều viết được dưới dạng tổng của hai số nguyên tố. Cho đến nay, bài toàn Gôn - bach - Ơ - le vẫn chưa có lời giải 

  Hãy viết các số 30 và 32 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố ?

  25/09/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 154 (Sách bài tập - tập 1 - trang 25)

  Hai số nguyên tố sinh đôi là hai số nguyên tố hơn kém nhau 2 đơn vị. Tìm hai số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 50 ?

  25/09/2018 |   1 Trả lời

 • Hai ô tô cùng đi theo một hướng tại cùng một địa điểm. Ô tô thứ nhất đi lúc \(7\dfrac{1}{3}\) giờ, ô tô thứ hai đi lúc 12 giờ 10 phút. Hỏi:

  a) Lúc 18 giờ cùng ngày, hai ô tô cách nhau bao nhiêu km? Biết rằng mỗi giờ ô tô thứ nhất đi được 36,5 km, ô tô thứ hai đi được 40 km.

  b) Bao nhiêu lâu nữa hai ô tô đó gặp nhau.

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • so sánh : \(\frac{18}{31}\)\(\frac{15}{37}\)

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 153 (Sách bài tập - tập 1 - trang 25)

  Điền vào bảng sau mọi số nguyên tố p mà \(p^2\le a\)

         a       59     121      179      197     217
         p          

   

  25/09/2018 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1