AMBIENT

Nếu làm chung thì mỗi giờ làm được mấy phần công việc biết người thứ nhất làm riêng mất 4h ?

bởi Lê Nhi 08/05/2019

Ba người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất phải mất 4h, người thứ hai mất 3h, người thứ ba mất 6h. Hỏi làm chung thì mỗi giờ cả làm được mấy phần công việc?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Giải:

  Phân số chỉ 1 giờ, người thứ nhất làm được là:

  \(1:4=\frac{1}{4}\) ( công việc )

  Phân số chỉ 1 giờ, người thứ 2 làm được là:

  \(1:3=\frac{1}{3}\) ( công việc )

  Phân số chỉ 1 giờ, người thứ 3 làm được là:

  \(1:6=\frac{1}{6}\) ( công việc )

  Phân số chỉ 1 giờ, cả 3 người làm được là:

  \(\frac{1}{4}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{3}{4}\) ( công việc )

  Vậy nếu 3 người làm chung thì 1 giờ làm được \(\frac{3}{4}\) công việc.

  bởi le anh quang 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>