ON
YOMEDIA
VIDEO

Lúc nào tuổi cha gấp 7 lần tuổi con biết hiện nay cha 37 tuổi, con 7 tuổi?

1. Hiện nay cha 37 tuổi, con 7 tuổi.Hỏi lúc nào tuổi cha gấp 7 lần tuổi con

2. Cho a, b,c ϵZ thoả mãn các điều kiện a+b=c+d và ab+1=cd

Chứng tỏ rằng c=d

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1. Hiệu số tuổi của hai cha con (hiệu này sẽ không thay đổi) là:

  37 - 7 = 30 (tuổi)

  Khi tuổi cha gấp 7 lần tuổi con thì tuổi cha là :

  30 : (7 - 1) . 7 = 35 (tuổi)

  Vậy khi đó cách hiện tại :

  37 - 35 = 2 (năm)

  Vậy 2 năm trước đây tuổi ba gấp 7 lần tuổi con.

  2. a + b = c + d => a = c  +d - b 
  Thay vào ab+1=cd 
  => (c+d-b)*b+1=cd 
  <=> cb+db-cd+1-b^2=0 
  <=> b(c-b)-d(c-b)+1=0 
  <=> (b-d)(c-b)=-1 
  a,b,c,d,nguyên nên (b-d) và (c-b) nguyên 
  mà (b-d)(c-b)=-1 nên có 2 TH: 
  TH1: b-d=-1 và c-b=1 
  <=> d=b+1 và c=b+1 
  => c=d 
  TH2: b-d=1 và c-b=-1 
  <=> d=b-1 và c=b-1 
  => c=d 
  Vậy từ 2 TH ta có c=d.

    bởi Trần Hằng Nga 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1