Lúc đầu mỗi hộp có bao nhiêu kg chè, biết cả 2 hộp có 13,6 kg?

bởi Tran Chau 24/09/2018

Cả hai hộp có 13,6 kg chè . Nếu chuyển từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai 1,2 che thì số ki-lô-gam chè đựng trong mỗi hộp bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi hộp có bao nhiêu ki-lô-gam chè ?

 

CÁC BẠN GIÚP MÌNH VỚI NHA.hahahahavui

Câu trả lời (1)

 • Nếu chuyễn cho hai hộp bằng nhau thì mỗi hộp có số kg chè là :

  \(13,6:2=6,8\left(kg\right)\)

  Lúc đầu hộp thứ nhất có số \(kg\) chè là :

  \(6,8+1,2=8\left(kg\right)\)

  Lúc đầu hộp thứ hai có số \(kg\) chè là :

  \(13,6-8=5,6\left(kg\right)\)

  Vậy :

  Lúc đầu hộp thứ nhất có số \(kg\) chè là : \(8\left(kg\right)\)

  Lúc đầu hộp thứ hai có số \(kg\) chè là : \(5,6\left(kg\right)\)

  bởi võ huy dương 24/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan