ON
YOMEDIA
VIDEO

Lập thêm các phân số bằng nhau biết x/y=-3/5

Cho \(\frac{x}{y}=\frac{-3}{5}\)

Lập thêm các P/S bằng nhau

Help me !

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Ta có : \(\frac{x}{y}=\frac{-3}{5}\) là phân số tối giản

  => \(\frac{x}{y}=\frac{-3.m}{5.m}\)

  Vậy các phân số cần lập thêm là : \(\frac{-6}{10},\frac{-9}{15},\frac{-12}{20},......\)

    bởi Lê Thị Huệ 14/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • rút gọn ps

  a, \(\dfrac{2929-101}{2.1919+404}\)

  b, \(\dfrac{\left(-5\right)^3.40.4^3}{135.\left(-2\right)^{14}.\left(-100\right)^0}\)

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 31 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 71)

  a) Tìm số liền sau của các số : \(5;-6;0;-2\)

  b) Tìm số liền trước của các số : \(-11;0;2;-99\)

  c) Số nguyên a là số dương hay số âm nếu biết số liền sau của nó là một số âm ?

  27/09/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 1: (3điểm) Tính bằng cách hợp lý nhất:
  a. 2.31.12 + 4.6.42 + 8.27.3
  b. (68.8686 – 6868.86).(1+2+3+ …+ 2016)
  Bài 2: (3điểm) So sánh
  a. 
  b. 6315 và 3418
  Bài 3: (4điểm)
  a. Cho A = 21 + 22 + 23 + … + 230. Chứng minh rằng: A chia hết cho 21.
  b. Tìm các chữ số a, b sao cho số 
  Bài 4: (3 điểm) Khối 6 của một trường có chưa tới 400 học sinh, khi xếp hàng 10; 12; 15 đều dư 3 nhưng nếu xếp hàng 11 thì không dư. Tính số học sinh khối 6.
  Bài 5: (6 điểm)
  a. Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Điểm C thuộc đường thẳng AB sao cho BC = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng AC.
  b. Cho 101 đường thẳng trong đó bất cứ hai đường thẳng nào cũng cắt nhau và không có ba đường thẳng nào cùng đi qua một điểm. Tính số giao điểm của chúng.
  Bài 6: (1điểm) Tìm các số tự nhiên n có hai chữ số biết rằng 2n + 1 và 3n + 1 đều là các số chính phương.

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • Các bn giúp mk câu này vs :
  Cho E = 1/3 - 2/3^2 + 3/3^3 - 4/3^4 + .......+ 2015/3^2015 - 2016/3^2016
  Chứng minh E < 3/16

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • Tìm chữ số tận cùng của :

  172007 ; 1921 ; 131003 ; 799 ; 1414 ; 4567

  HELP ME !!!

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 30 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 71)

  Tìm số đối của các số : 

                            \(-7;2;\left|-3\right|;\left|8\right|;9\)

  27/09/2018 |   1 Trả lời

 • Lớp 6a có 40 học sinh .Số học sinh trung bình chiếm 30% số học sinh cả lớp .Số học sinh giỏi bằng 1/2 số học sinh trung bình .Số học sinh yếu bằng 2/3 số học sinh giỏi .CÒn lại là học sinh khÁ .tÍNH SỐ học sinh mỗi loại

  22/09/2018 |   1 Trả lời

 • bài 1:

  lớp 6a có 35 hs. cuối năm gồm 3 loại: giỏi, khá, trung bình, số hs trung bình chiếm 3/7 số hs cả lớp, số hs khá = 80% số hs còn lại, số hs còn lại là hs giỏi.

  a, tính số hs mỗi loại

  b, tính tỉ số % của số học sinh giỏi so với số hs cả lớp.

  bài 2:

  trên cùng 1 nửa mặt phhawrng có bờ chứa tia ox, vẽ 2 tia ot và oy sao cho góc xot =40 độ, góc xoy= 80 độ

  a, hỏi y=tia nào nằm giữa 2 tia còn lại, vì sao?

  b, tính góc toy?

  c,tia ot có là tai phân giác của gọc xoy không, vì sao?

  bài 3 : tính nhanh

  A= 6/3.5+6/5.7+6/7.9+6/9.11+.....+6/97.99

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 29 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 71)

  Tính giá trị các biểu thức :

  a) \(\left|-6\right|-\left|-2\right|\)

  b) \(\left|-5\right|.\left|-4\right|\)

  c) \(\left|20\right|:\left|-5\right|\)

  d) \(\left|247\right|+\left|-47\right|\)

  27/09/2018 |   1 Trả lời

 • Tìm tất cả các phân số có tử là 15 lớn hơn \(\dfrac{3}{7}\) và nhỏ hơn \(\dfrac{5}{8}\)

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1