giup vs nha

bởi Nguyễn Toàn ngày 14/11/2017

chung minh (n+13)(n+16) chia het cho 2

Câu trả lời (3)

 • + Xét n chẵn ⇒ (n+16 ) chẵn  ⇒ ( n+13)(n+16) chẵn ⇒ ( n+13)(n+16) chia hết cho 2

  + Xét n lẻ  ⇒ ( n+13) chẵn ⇒ ( n+13)( n+16 ) chẵn ⇒ ( n+13) (n+16) chia hết cho 2 

  laugh

  bởi cohate 27 ngày 14/11/2017
  Like (1)
 • + Xét n chẵn ⇒ (n+16 ) chẵn  ⇒ ( n+13)(n+16) chẵn ⇒ ( n+13)(n+16) chia hết cho 2

  + Xét n lẻ  ⇒ ( n+13) chẵn ⇒ ( n+13)( n+16 ) chẵn ⇒ ( n+13) (n+16) chia hết cho 2 

  laugh

  bởi cohate 27 ngày 14/11/2017
  Like (1)
 • =3n+16n+13n+288

  =31n+288

  =>31n/2

  =>n phải chẳn

  bởi Võ Tình ngày 15/11/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan