Điểm M thuộc những đường thẳng nào?

bởi truc lam 21/01/2019

Dùng các chữ N, P, b, c đặt tên cho các điểm và các đường thẳng còn lại ở hình 1 rồi trả lời các câu hỏi sau :

a) Điểm M thuộc những đường thẳng nào ?

b) Đường thẳng a chứa những điểm nào và không chứa điểm nào ?

c) Đường thẳng nào không đi qua điểm N ?

d) Điểm nào nằm ngoài đường thẳng c ?

e) Điểm P nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào ?

a M Hình 1

Câu trả lời (1)

 • Dùng các chữ N, P, b, c đặt tên cho các điểm và các đường thẳng còn lại ở hình 1 rồi trả lời các câu hỏi sau :

  a) Điểm M thuộc những đường thẳng a và b.

  b) Đường thẳng a chứa những điểm: M và P và không chứa điểm: N.

  c) Đường thẳng a không đi qua điểm N.

  d) Điểm M nằm ngoài đường thẳng c.

  e) Điểm P nằm trên đường thẳng a và c và không nằm trên đường thẳng b.

  bởi Nguyễn Nhật Thanh Châu 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan