ON
YOMEDIA
VIDEO

Điểm M có phải là trung điểm ON không, biết OM=3,5cm và ON=7cm?

Câu 1: Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 3,5 cm và ON = 7 cm.

a) Trong 3 điểm O, M, N thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b) Tính MN.

c) Điểm M có phải là trung điểm ON không? Vì sao?

Câu 2: Cho đoạn thẳng AB dài 7 cm. Gọi I là trung điểm của AB

a) Nêu cách vẽ

b) Tính IB

c) Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = 3,5 cm. So sánh DI với AB

Câu 3: Vẽ 3 điểm A, B, C trên tia Ox với OA = 4cm, OB = 6cm, OC = 8cm

a) Tính AB,BC

b) Điểm B có là trung điểm của AC không? Vì sao?

Câu 4: Cho đoạn thẳng AB dài 8cm, trên tia AB lấy điểm M sao cho AM= 4cm

a) Tính độ dài đoạn thẳng MB

b) Điểm M có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

c) Trên tia đối của tia AB lấy điểm K sao cho AK= 4cm. So sánh MK với AB

( giúp mk nha các bn, mai mk thi r mk đag cần gấp , ai nhah mk tik cho)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 1:

  O________M___________N___________x

  a) Trên tia Ox vẽ OM=3,5cm,ON=7cm do đó

  OM<ON (3,5<7)

  Vậy M nằm giữa O,N

  b) OM+MN=ON

  Hay 3,5 +MN=7

  MN=3,5 cm

  c) Điểm M là trung điểm của ON vì:

  -Mnằm giữa O,N

  -OM=MN=ON:2

  Bài 2

  a) D________________A_________________I__________________B

  b) Vì I là trung điểm của AB nên:

  AI=IB=AB:2=3,5 (7:3=3,5)

  c) DA+AI=DI

  hay 3,5 +3,5=DI

  DI=7cm

  Vì DI=7cm,AB=7cm nên:DI=AB

  Bài 3:

  O_______A_________B_________C_________x

  a) OA+AB=OB

  hay 4 +AB=6

  AB=2cm

  OA+AC=OC

  hay 4 +AC=8

  AC=4cm

  AB+BC=AC

  hay2 +BC=4

  BC=2cm

  b) B là trung điểm của AC vì:

  - B nằm giữa AC

  - AB=BC=AC:2

  Bài 4

  K_____________A_______________M______________B

  a) AM+MB=AB

  hay 4 +MB=8

  MB=4cm

  b)M là trung điểm của AB vì

  - M nằm giữa AB

  - AM + MB=AB:2

  c) KA+AM=KM

  hay 4 +4 =KM

  KM=8 cm

  Vì KM=8cm, AB=8cm nên : KM=AB

  CHÚC BẠN THI TỐTthanghoa

    bởi Thảo Ngân 13/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1