Cm A=p_1a_1^{(p-1)k_1}+p_2a_2^{(p-2)k_2}+...+p_na_n^{(p-n)k_n} chia hết cho p

bởi hành thư 22/09/2018

Cho các số nguyên a1;a2;...an không chia hết cho SNT p. Chứng minh rằng:

\(A=p_1a_1^{\left(p-1\right)k_1}+p_2a_2^{\left(p-2\right)k_2}+..+P_na_n^{\left(p-n\right)k_n}\)chia hết cho p khi và chỉ khi \(\left(p_1+p_2+...+p_n\right)\) chia hết cho p

Câu trả lời (1)

 • Lời giải:

  Theo đề bài ta có \((a_i,p)=1\) với \(i=\overline{1,n}\)

  Do đó áp dụng định lý Fermat nhỏ ta có:
  \(a_i^{p-1}\equiv 1\pmod p\)

  \(\Leftrightarrow a_i^{(p-1)k_i}\equiv 1^{k_i}\equiv 1\pmod p\)

  Suy ra:

  \(A=p_1a_1^{(p-1)k_1}+p_2a_2^{(p-1)k_2}+...+p_na_n^{(p-1)k_n}\equiv p_1+p_2+...+p_n\pmod p\)

  Do đó:

  \(A\vdots \Rightarrow p_1+p_2+...+p_n\vdots p\)

  \(p_1+p_2+....+p_n\vdots p\Rightarrow A\vdots p\)

  Điều này tương đương với: \(A\vdots p\Leftrightarrow \sum p_i\vdots p\)

  Ta có đpcm.

  bởi huynh tien luc 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan