ON
YOMEDIA
VIDEO

Chứng minh với mọi stn n thì 2 số 2n+3 và n+2 là nguyên tố cùng nhau

CHỨNG TỎ RẰNG vs mọi số tự nhiên n thì 2 số sau 2n+3 và n+2 là nguyên tố cùng nhau

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi ƯCLN( 2n+3 , n+2 ) = d ( n và d là số tự nhiên )

  Khi đó:

  \(2n+3⋮d\)

  \(n+2⋮d\rightarrow2\left(n+2\right)⋮d\rightarrow2n+4⋮d\)

  \(\Rightarrow\left[2n+4-\left(2n+3\right)\right]⋮d\)

  \(\Rightarrow1⋮d\Rightarrow d=1\)

  \(\RightarrowƯCLN\left(2n+3,n+2\right)=1\)

  Vậy 2n+3 và n+2 nguyên tố cùng nhau với mọi số tự nhiên n.

    bởi Nguyễn Huy 13/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1