AMBIENT

Chứng minh với mỗi số nguyên dương n thì 3^(n+3)+3^(n+1)+2^(n+3)+2^(n+2) chia hết cho 6

bởi Phạm Khánh Linh 17/05/2019

Chứng minh rằng với mỗi số nguyên dương n thì:

\(3^{n+3}+3^{n+1}+2^{n+3}+2^{n+2}⋮6\)

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Ta có: \(3^{n+3}+3^{n+1}+2^{n+3}+2^{n+2}\)

  \(=3^{n+2}.\left(3^2+1\right)+2^{n+2}.\left(2+1\right)\)

  \(=3^{n+1}.10+2^{n+2}.3\)

  \(=3^n.3.10+2^{n+1}.2.3\)

  \(\Rightarrow3^n.5.6+2^{n+1}.6⋮6\)

  \(\Rightarrow3^{n+3}+3^{n+1}+2^{n+3}+2^{n+2}⋮6\)

  bởi Xuân My Võ Nữ 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>