ON
YOMEDIA
VIDEO

Chứng minh phân số (n+1)/(2n+3) tối giản với mọi stn n

Chứng tỏ rằng các phân số sau tối giản vs mọi số tự nhiên n

a, n+1/2n+3

b, 2n+3/4n+8

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi d là UCLN(n+1;2n+3)

  Vì d là UCLN(n+1;2n+3) nên:

  \(n+1⋮d\Rightarrow2\left(n+1\right)⋮d\Rightarrow2n+2⋮d\)

  \(2n+3⋮d\)

  \(2n+2;2n+3⋮d\) nên:

  \(\left(2n+3\right)-\left(2n+2\right)⋮d\)

  \(2n+3-2n-2⋮d\)

  \(1⋮d\)

  \(\Rightarrow\dfrac{n+1}{2n+3}\)tối giản với mọi n

  b)Câu b tương tự

    bởi Quyên Trúc 13/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1