YOMEDIA

Chứng minh nếu abb thỏa a+2b chia hết cho 7 thì abb chia hết cho 7

bởi Lan Anh 08/05/2019

Cmr nếu \(\overline{abb}\) thỏa a+2b chia hết cho 7 thì \(\overline{abb}\) chia hết cho 7

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Ta có: \(\overline{abb}=100a+10b+10b=100a+11b\)

  =98a+2a +7b+4b

  \(\text{a+2b }⋮7\) nên \(\text{2(a+2b)}⋮7\) hay \(2a+4b⋮7\)

  Lại có \(98a⋮7\left(vì98⋮7\right)\)\(7b⋮7\) nên \(\text{98a+2a +7b+4b }⋮7\) hay \(\overline{abb}⋮7\)

  bởi THỦY LÊ 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>