AMBIENT

Chứng minh C là trung điểm của đoạn thẳng AB biết AB=10cm, AC=5cm

bởi trang lan 08/05/2019

Tren tia Ax lay cac diem B va C sao cho AB = 10cm, AC= 5cm

a) Chung to C la trung diem cua doan thang AB

b) Goi M,N lan luot la trug diem cua cac doan thang AC, CB. Tinh do dai doan thang MN

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • A C B M N

  Trên tia Ax có: AB = 10cm , AC = 5cm

  => AC < AB

  => Điểm C nằm giữa 2 điểm A và B (1)

  Ta có:

  AC + CB = AB

  => BC = AB - AC

  Thay AB = 10cm, AC = 5cm

  => BC = 10 - 5 (cm )

  => BC = 5 ( cm )

  Vì BC = 5cm, AC = 5cm

  => BC = AC (2)

  Từ (1) và (2) suy ra:

  C là trung điểm của đoạn thẳng AB

  b,

  Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AC

  => CM = AM và M nằm giữa A và C

  Thay AC = 5cm

  => CM = 5 : 2 = 2,5 (cm)

  Vì N là trung điểm của đoạn thẳng BC

  => NC = NB và N nằm giữa C và B

  Thay BC = 5cm

  => NC = 5 : 2 = 2,5 (cm)

  Vì M nằm giữa A và C

  N nằm giữa C và B

  C nằm giữa A và B

  Do đó C nằm giữa M và N

  Ta có: MC + CN = MN

  Thay MC = 2,5 cm, CN = 2,5cm

  => MN = 2,5 + 2,5 = 5 (cm)

   

  bởi Nguyễn Thị Yến NHi 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>