AMBIENT

Chứng minh A=3^(n+3)+2^(n+3)+3^(n+1)+2^(n+2) chia hết cho 6

bởi Long lanh 25/05/2019

A= 3n+3 + 2n+3 + 3n+1 + 2n+2 khi chia cho 6 là:

Giúp mình với các bạn nhé!!! Thanks

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(A=3^{n+3}+2^{n+3}+3^{n+1}+2^{n+2}\)

  \(=\left(3^{n+3}+3^{n+1}\right)+\left(2^{n+3}+2^{n+2}\right)\)

  \(=3^{n+1}\left(3^2+1\right)+2^{n+2}\left(2+1\right)\)

  \(=3^{n+1}\cdot10+2^{n+2}\cdot3\)

  \(=3^n\cdot3\cdot5\cdot2+2^{n+1}\cdot2\cdot3\)

  \(=3^n\cdot5\cdot6+2^{n+1}\cdot6\)

  \(=6\left(3^n\cdot5+2^{n+1}\right)⋮6\)

  bởi Huỳnh Thị Mai Chi 25/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>