ON
YOMEDIA
VIDEO

Chứng minh A=19^k+5^k+1995^k không là số chính phương với k chẵn

chứng minh các số sau ko phải số chính phương

a) A=19k+5k 1995k (k chẵn)

b) B = 20042004+2003

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) + Nếu k = 0 thì A = 1 + 1 + 1 = 3, không là số chính phương ( loại)

  + Nếu k > 0, do k chẵn nên k = 2n (n thuộc N*)

  A = 192n + 52n + 19952n

  Do (19;3)=1; (5;3)=1 nên (192n;3)=1; (52n;3)=1

  Mà 192n và 52n là số chính phương suy ra192n chia 3 dư 1; 52n chia 3 dư 1

  Mà 19952n chia hết cho 3 do 1995 chia hết cho 3

  Do đó A chia 3 dư 2, không là số chính phương (đpcm)

  b) Dễ thấy 20042004 chia hết cho 3 do 2004 chia hết cho 3

  2003 chia 3 dư 2

  => B chia 3 dư 2, không là số chính phương (đpcm)

    bởi Ha Thi Huong Giang 13/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • 1> số sách ở ngăn A bằng 3/5 số sách ở ngăn B. Nếu chuyển 14 quyển ở ngăn B sang ngăn A thì số sách ở ngăn A bằng 25/23 số sách ở ngăn B. Tính số sách lúc đầu ở mỗi ngăn.

  2> khối 6 của 1 trường có 4 lớp. Số học sinh lớp 6A bằng 9/25 tổng số học sinh ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6B bằng 21/64 tổng số học sinh ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6C bằng 4/13 tổng số học sinh ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6D là 43 bạn. Hỏi tổng số học sinh khối 6 của trường đó và số học sinh của mỗi lớp?

  13/11/2018 |   1 Trả lời

 • hai góc có tổng số đo bằng 90 độ là hai góc gì ?

  28/09/2018 |   2 Trả lời

 • Hai phân số nghịch đảo là gì?

  lolang

  13/12/2018 |   2 Trả lời

 • các bạn cho mình hỏi:Hãy so sánh

  A=\(\dfrac{1}{1^2}+\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^3}+...+\dfrac{1}{50^2}\) với B=\(\dfrac{173}{100}\)

  Giúp mình với câu này có trong đề cương!khocroibucminh

  [Cảm phiền các thầy cô và các bạn trình bày cả cách giải lẫn cách trả lời]

  15/10/2018 |   1 Trả lời

 • Chứng minh nếu phân số \(\dfrac{7n^2+1}{6}\) là số tự nhiên ( n \(\in\) N ) thì các phân số \(\dfrac{n}{2}\)\(\dfrac{n}{3}\) là các phân số tối giản ?

  13/12/2018 |   2 Trả lời

 • 3 phần 7 +(âm 1 phần 5+ âm 3 phần 7

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • 1. Tính:

  1 - 2 - 3 + 4 + 5 - 6 - 7 + ... + 97 - 98 - 99 +100

  2. Tìm x, y là số nguyên:

  xy - 3x + 7y = 21

  Giúp mih vs nha m.n T-T

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 1: Tìm tập hợp các số x e Z , biết rằng :

  a) 7/12+6/18+5/36 < x < 1 và 7/13+3 và 5/13+2 và 2 và 1/13

  b) -7/15+4/30+12/45< x/15 < 3/5+4/15+-2/5

  Giải:

  a) Tính tổng đầu tiên 7/12+5/18+5/36=.................................................................................................................................................................................Tính tổng thứ hai , ta có : 1 và 7/13 + 3 và 5/13 + 2 và 1/13 =.............................................................................................

  Thay kết quả vào bất đẳng thức a) , ta có :

  ................<x<......................

  Vì x thuộc Z nên x chỉ có thể lấy các giá trị :.....................................................................................................................

  b) Tính tổng đầu tiên , ta được :

  -7/15+4/30+12/45=...................................................................................................................................................(1)

  Tính tổng thứ hai , ta được:

  3/5 + 4/15 + -2/5 =..........................................................................................................................................................(2)

  Từ kết quả quả (1) và (2), ta có : ..../15<x/15<..../15

  So sánh các phân số cùng mẫu , suy ra :

  ...........<x<..............

  Vì x thuộc Z nên x chỉ có thể lấy các giá trị :

  .........................................................................................................................................................................................................

  Giúp mình với các bạn ơi ! Ngày mai kiểm tra rồi !!!!!!!!!!khocroi......

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • bài 1 : Tìm x :

  1. (81−x2).(−2x−16).(−3x+15)=0(81−x2).(−2x−16).(−3x+15)=0

  bài 2: Tìm x,y thuộc Z

  1, (2x−1).(4y+2)=−42(2x−1).(4y+2)=−42

  2,(5x+1).(y−1)=4

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 • Tìm n € Z để các phân số sau là số nguyên

  A= 3n+2 chia 2n+4

  14/12/2018 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1