ON
YOMEDIA
VIDEO

Chứng minh A=1-3+3^2-3^3+3^4-3^5+3^6-3^7+...+3^98-3^99 chia hết cho 4

Chứng minh rằng

A = \(1-3+3^2\)\(-3^3+3^4-3^5+3^6-3^7+......+3^{98}-3^{99}\)chia hết cho 4

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(A=1-3+3^2-3^3+...+3^{98}-3^{99}\)

  \(\Rightarrow A=\left(1-3+3^2-3^3\right)+...+\left(3^{96}-3^{97}+3^{98}-3^{99}\right)\)

  \(\Rightarrow A=\left(1-3+9-27\right)+...+3^{96}.\left(1-3+3^2-3^3\right)\)

  \(\Rightarrow A=-20+...+3^{96}.\left(-20\right)\)

  \(\Rightarrow A=\left(-20\right).\left(1+...+3^{96}\right)⋮4\)

  \(\Rightarrow A⋮4\)

  Vậy \(A⋮4\)

    bởi Thạch Lê 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Chứng tỏ P là số nguyên tố lớn hơn 3 và 2p+1 cũng là số nguyên tố thì 4p+1 là hợp số?

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • CMR : Hai số tự nhiên liên tiếp luôn nguyên tố cùng nhau

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 143 (Sách bài tập - tập 1 - trang 24)

  Tuấn có 42 chiếc tem. Tuấn muốn chia đều số tem đó vào các phong bì. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được ? Hãy điền vào chỗ trống trong trường hợp chia được 

  25/09/2018 |   1 Trả lời

 • Tìm các số tự nhiên x,y sao cho : \(\dfrac{x}{9}-\dfrac{3}{y}=\dfrac{1}{18}\)

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • Tìm 2 số nguyên dương sao cho tích của 2 số ấy gấp đôi tổng của chúng.

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • Cho A=2+23+25+........+251

  a)Tính A

  b)Chứng minh A\(⋮\)10,A\(⋮\)34

  c)Chứng minh rằng A có chữ số tận cùng bằng 0

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • Các bạn giúp mk nhéok

  Bài 1: Tìm các số nguyên x sao cho:

  x+4/x-2 + 2x/x-2 là một số nguyên

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • tim cac gia tri x, y, z de a,

  24https:https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.775362_.x = yhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.775362_.32 = -6https:https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.775362_.Z =3https:https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.775362_.2 voi x,y,z thuộc Z

  bai 2

  tìm các số tự nhiên x,y biết

  3+xhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.775362_.5+x = 3https:https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.775362_.5 và x + y = 16

  bai 3 tìm x , y thuộc Z , biết

  x-7https:https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.775362_.y-6 và x-y = -4

  chú ý : ai chua biet cai này https:https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.775362_. thì nó là phần nha .vd. 3https:https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.775362_.2 gọi là 3 phần 2 nha ....

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 142 (Sách bài tập - tập 1 - trang 23)

  Tìm các số tự nhiên \(x\) sao cho :

  a) \(x\in B\left(15\right)\) và \(40\le x\le70\)

  b) \(x⋮12\) và \(0< x\le30\)

  c)  \(x\in U\left(30\right)\) và \(x>12\)

  d) \(8⋮x\)

  25/09/2018 |   1 Trả lời

 • tinh:D=3/5 nhan 8 + 11/8 nhan 19 + 12/19 nhan 31 + 70/31 nhan 101 + 99/101 nhan 200

  22/09/2018 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1