ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài 2 ôn tập chương II SGK Toán 6 tập 1

Trả lời hộ mk 5 Câu hỏi ôn tập ở Ôn tập chương II SGK Toán 6 tập 1 trang 98.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Câu 1:

  Z = { ... ; - 3 ; - 2 ; - 1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; ... }

  Câu 2:

  a) Số đối của a là - a

  b) + Số đối của a là - a ( Nếu a là số nguyên dương )

  + Số đối của a là a ( Nếu a là số nguyên âm )

  + Số đối của a là 0 ( Khi a = 0 )

  c) Số 0 = số đối của nó

  Câu 3:

  a) Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số

  b) + Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là số nguyên dương ( nếu a là số nguyên dương hoặc a là số nguyên âm )

  + Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là số 0 ( nếu a = 0 )

  Câu 4:

  - Muốn cộng hai số nguyên dương, ta cộng như cộng hai số tự nhiên \(\ne\) 0.

  - Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu '' - '' trước kết quả.

  - Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0.

  - Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng ( số lớn trừ số nhỏ ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có gái trị tuyệt đối lớn hơn.

  - Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b.

  - Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu '' - '' trước kết quả nhận được.

  - Muốn nhân hai số nguyên dương, ta nhân như nhân hai số tự nhiên \(\ne\) 0.

  - Muốn nhân hai số nguyên âm, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng.

  Câu 5:

  a + b = b + a

  ( a + b ) + c = a + ( b + c ) = ( a + c ) + b

  a + 0 = 0 + a = a

  a + ( - a ) = 0

  a . b = b . a

  ( a . b ) . c = a . ( b . c ) = ( a . c ) . b

  a . 1 = 1 . a = a

  a ( b + c ) = ab + ac

    bởi Hoàng Hào 14/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1