ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài 128 trang 22 sách bài tập Toán 6 tập 1

Bài 128 (Sách bài tập - tập 1 - trang 22)

Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số  giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2, còn chia cho 5 thì dư 4 ?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • Gọi số cần tìm là \(\overline{aa}\left(0< a< 10\right)\)

  Theo đề bài ta có:

  \(\overline{aa}\text{ chia 5 dư 4 }\Rightarrow a\in\left\{4;9\right\}\)

  Nếu \(a=4\), \(\overline{aa}=44⋮2\) (chọn)

  Nếu \(a=9\), \(\overline{aa}=99⋮̸2\) (loại)

  Vậy số cần tìm là 44

    bởi Nguyễn Khang 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 44 

    bởi Ngọc Ánh 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Thực hiện phép tính:

  \(\dfrac{1}{4}-\dfrac{2}{-3}-\dfrac{11}{8}\)

  b) 1,4.\(\dfrac{15}{49}-\left(\dfrac{4}{5}+\dfrac{2}{3}\right):2\dfrac{1}{5}\)

  26/12/2018 |   4 Trả lời

 • Bài 127 (Sách bài tập - tập 1 - trang 22)

  Dùng cả ba chữ số 6, 0, 5, hãy ghép thành các số tự nhiên có 3 chữ số thỏa mãn một trong các điều kiện :

  a) Số đó chia hết ch 2

  b) Số đó chia hết cho 5

  26/12/2018 |   2 Trả lời

 • x+30% x = 1,3

  12/11/2018 |   1 Trả lời

 • Số số hạng của dãy số

  \(\frac{1}{2};\frac{1}{4};\frac{1}{6};...;\frac{1}{2016}\)

  25/04/2019 |   1 Trả lời

 • Tính tổng: S = 3https:https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.775362_.1.2 + 3https:https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.775362_.2.3 + 3https:https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.775362_.3.4 + ... + 3https:https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/185200_.775362_.2015.2016

  26/12/2018 |   4 Trả lời

 • Bài 126 (Sách bài tập - tập 1 - trang 22)

  Điền chữ số vào dấu \(\circledast\) để được số \(\overline{\circledast45}\) :

  a) Chia hết cho 2

  b) Chia hết cho 5

  26/12/2018 |   2 Trả lời

 • 1)Cho a là số tự nhiên lớn hơn 3.c/m:\(a^2-1⋮24\)

  2) c/m nếu a,b là các số tự nhiên lớn hơn 3 thì \(a^2-b^2⋮24\)

  25/04/2019 |   1 Trả lời

 • Bài 125 (Sách bài tập - tập 1 - trang 21)

  Điền chữ số vào dấu \(\circledast\) để được số \(\overline{35\circledast}\) :

  a) Chia hết cho 2

  b) Chia hết cho 5

  c) Chia hết cho cả 2 và 5

  26/12/2018 |   2 Trả lời

 • -​1,7.2,3+1,7.(-3,7)-1,7.3-0,17:0,1

  26/12/2018 |   5 Trả lời

 • \(\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{10}+\dfrac{1}{15}+\dfrac{1}{21}+\dfrac{1}{28}+\dfrac{1}{36}+\dfrac{1}{45}\)

  ai nhanh mk like cho

  26/12/2018 |   2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1