aaaaaaaaaaaaaaa

bởi Nguyễn Toàn ngày 14/11/2017

CMR

a) số gồm 27 số 1 thì chia hết cho 27

b)abcd chia hết 29 ⇔ a+(3*b)+(9*c)+(27*d) chia hết 29

c)abc chia hết 21 ⇔ a-(2*b)+(4*c) chia hết 21

d) tích 2 số tự nhiên liên tiếp thì chia hết 2

e)tích 3 số tự nhiên liên tiếp thì chia hết 3

g tổng 3 số tự nhiên liên tiếp thì chia hết 3

Câu trả lời (2)

 • a) Có 2 cách giải, bạn có thể chứng minh tổng quát số được tạo bởi \(3^n\) chữ số giống nhau thì chia hết cho \(3^n\) bằng quy nạp.
  CM tổng quát như sau:

  Cách 2 là bạn viết ra và nhận thấy số này sau khi chia cho 9, ta nhận được một số chia hết cho 3 nên suy ra đpcm.
  b) Minh sẽ chứng minh chiều đảo, chiều ngược lại bạn tự chứng minh nhé:

  c) Cũng như câu b bạn nhé:

  d) hai số tự nhiên liên tiếp luôn có 1 số chẵn
  e) ba số tự nhiên liên tiếp thì luôn có 1 số chia hết cho 3

  bởi Mai Vàng ngày 15/11/2017
  Like (1)
 • http://image.hoc247.net/fckeditor/upload/images/12(489).png

  bởi vo katasi ngày 17/11/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan