Tìm các chữ số a và b thỏa mãn 1/3=1/a+1/b

bởi hai hu 12/08/2019

Bài 5: Tìm các chữ số a và b thỏa mãn:

Bài tập Toán nâng cao lớp 5

Câu trả lời (6)

 • Bài tập Toán nâng cao lớp 5

  Vì 1/3 là phân số tối giản nên a chia hết cho 3 hoặc b chia hết cho 3.

  Giả sử a chia hết cho 3, vì 1/a < 1/3 nên a > 3 mà a < 10 do đó a = 6 ; 9.

  Bài tập Toán nâng cao lớp 5

  Vậy a = b = 6.

  bởi Lê Thanh Ngọc 12/08/2019
  Like (8) Báo cáo sai phạm
 • 6

  bởi Vua Ảo Tưởng 12/08/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • 1/3= 1/5+1/6

  bởi Phạm Thị Hương Tràm 12/08/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • a = b = 6

  bởi NO NO NEVER 13/08/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • a có: 0 < a < 10 và 1/a < 1/3 ; 1/b < 1/3

  1/a + 1/b = b/ a x b + a/ a xb = a + b/ a x b

  Vì 1/3 là phân số tối giản nên a chia hết cho 3 hoặc b chia hết cho 3

  giả sử a chia hết cho 3 vì 1/a < 1/3 nên a>3 mà a<10, do đó a = 6 hoặc 9

  Nếu a = 6 thì 1/b =1/3 - 1/6 = 1/6, suy ra a = 6

  Nếu a = 9 thì 1/b = 1/3 - 1/9 = 2/9 ( Loại )

  Vậy a = b = 6

  bởi Nguyễn Trường Giang 15/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1/3 = 1/5 + 1/6

   

  bởi Lý Nguyễn Minh Thông 22/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan