Trong một cuộc thi có 18 câu hỏi

bởi thùy trang ngày 16/04/2018

Trong một cuộc thi có 18 câu hỏi. Mỗi câu hỏi trả lời đúng được 10 điểm, còn sai bị trừ 5 điểm. Một học sinh dự thi đã được tất cả 105 điểm. Hỏi bạn đó trả lời đúng mấy câu?

Câu trả lời (1)

 • Giả sử học sinh đó trả lời đúng cả 18 câu thì có tổng số điểm là:

  18 x 10 =180 (điểm)

  Số điểm dư ra là:

  180 - 105 = 75 (điểm)

  Thay mỗi câu trả lời sai bởi một câu trả lời đúng thỉ dư ra:

  10 + 5 =15 (điểm)

  Số câu trả lời sai:

  75 : 15 =5 (câu)

  Số câu trả lời đúng là:

  18 - 5 =13 (câu)

  Đáp số: 13 câu.

  bởi thanh hằng ngày 16/04/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan