Tìm quy luật viết số trong dãy số

bởi thúy ngọc ngày 16/04/2018

Cho dãy số: 2; 4; 8; 16; ... ; 512; 1024

a. Tìm quy luật viết số trong dãy số.

b. Viết dầy đủ các số vào dãy số và tính tổng các dãy số.

Câu trả lời (1)

 • a) Ta thấy:

  4 = 2 x 2

  8 = 4 x 2

  16 = 8 x 2

  32 = 16 x 2

  Nghĩa là: Kể từ số thứ hai trong dãy số, số đứng sau bằng số liền trước nó nhân với 2.

  b) Dãy số được viết đầy đủ là:

  2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024.

  Tổng của dãy là:

  2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 + 512 + 1024 = 2046. 

  bởi bich thu ngày 16/04/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan