Tìm quy luật viết số trong dãy số

bởi thúy ngọc ngày 16/04/2018

Cho dãy số: 2; 4; 8; 16; ... ; 512; 1024

a. Tìm quy luật viết số trong dãy số.

b. Viết dầy đủ các số vào dãy số và tính tổng các dãy số.

Câu trả lời (1)

 • a) Ta thấy:

  4 = 2 x 2

  8 = 4 x 2

  16 = 8 x 2

  32 = 16 x 2

  Nghĩa là: Kể từ số thứ hai trong dãy số, số đứng sau bằng số liền trước nó nhân với 2.

  b) Dãy số được viết đầy đủ là:

  2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024.

  Tổng của dãy là:

  2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 + 512 + 1024 = 2046. 

  bởi trang lan ngày 16/04/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan