Tìm 6 phân số lớn hơn phân số 4/9

bởi truc lam ngày 16/04/2018

Tìm 6 phân số lớn hơn phân số \({4 \over 9}\) và nhỏ hơn phân số \( {3 \over 5}\).

Câu trả lời (1)

 • 6 phân số lớn hơn phân số \({4 \over 9}\) và nhỏ hơn phân số  \( {3 \over 5}\).

  Ta có: 

  \({3 \over 5}={3x9 \over 5x9}={27 \over 45}\)

  \({4 \over 9}={4 x5\over 9x5}={20 \over 45}\)

  Vì \({20 \over 45}<{21 \over 45}<{22 \over 45}<{23 \over 45}<{24 \over 45} <{25 \over 45}<{26 \over 45}<{27 \over 45}\)

  Nên \({4 \over 9}<{21 \over 45}<{22 \over 45} <{23 \over 45}<{24 \over 45} <{25 \over 45}<{26 \over 45}<{3 \over 5}\)

  Vậy 6 phân số đó là:

  \({21 \over 45};{22 \over 45} ;{23 \over 45};{24 \over 45} ;{25 \over 45};{26 \over 45}\)

  bởi thu phương ngày 17/04/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan