Tìm 6 phân số lớn hơn phân số 4/9

bởi truc lam ngày 16/04/2018

Tìm 6 phân số lớn hơn phân số \({4 \over 9}\) và nhỏ hơn phân số \( {3 \over 5}\).

Câu trả lời (1)

 • 6 phân số lớn hơn phân số \({4 \over 9}\) và nhỏ hơn phân số  \( {3 \over 5}\).

  Ta có: 

  \({3 \over 5}={3x9 \over 5x9}={27 \over 45}\)

  \({4 \over 9}={4 x5\over 9x5}={20 \over 45}\)

  Vì \({20 \over 45}<{21 \over 45}<{22 \over 45}<{23 \over 45}<{24 \over 45} <{25 \over 45}<{26 \over 45}<{27 \over 45}\)

  Nên \({4 \over 9}<{21 \over 45}<{22 \over 45} <{23 \over 45}<{24 \over 45} <{25 \over 45}<{26 \over 45}<{3 \over 5}\)

  Vậy 6 phân số đó là:

  \({21 \over 45};{22 \over 45} ;{23 \over 45};{24 \over 45} ;{25 \over 45};{26 \over 45}\)

  bởi khanh nguyen ngày 17/04/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan