Mỗi dãy số sau có bao nhiêu chữ số

bởi minh dương ngày 16/04/2018

Mỗi dãy số sau có bao nhiêu chữ số ?

a. 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; ... ; 2001 ; 2002.
b. 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; ... ; 2008.

Câu trả lời (1)

 • a) Từ 1 đến 9 có 9 chữ số có một chữ số.

  Từ 10 đến 99 có:

  (99 - 10) : 1 + 1 =90 (số có hai chữ số)

  Từ 100 đến 999 có:

  (999 - 100) : 1 + 1 = 900 (số có ba chữ số)

  Từ 1000 đến 2002 có :

  (2002- 1000): 1 + 1= 1003 (số có bốn chữ số)

  Vậy dãy số có:

  1 x 9 + 2 x 90 + 3 x 900 + 4 x 1003 = 6901 (chữ số) b)

  Từ 2 đến 8 có:

  (8 - 2) : 2 + 1 = 4 (số chẵn có 1 chữ số)

  Từ 10 đến 98 có: 

  (98 - 10) : 2 + 1 =45 (số chẵn có 2 chữ số)

  Từ 100 đến 998 có:

  (998 - 100) : 2 + 1 = 450 (số chẵn có 3 chữ số)

  Từ 1000 đến 2008 có:

  (2008 *- 1000) : 2 + 1 = 505 (số chẵn có 4 chữ số)

  Vậy dãy số có:

  1 x 4 + 2 x 45 + 3 x 450 + 4 x 505 = 3464 (chữ số)

  Đáp số: a) 6901 chữ số b) 3464 chữ số.

  bởi thanh duy ngày 16/04/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan