Mỗi dãy số sau có bao nhiêu chữ số

bởi minh dương ngày 16/04/2018

Mỗi dãy số sau có bao nhiêu chữ số ?

a. 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; ... ; 2001 ; 2002.
b. 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; ... ; 2008.

Câu trả lời (1)

 • a) Từ 1 đến 9 có 9 chữ số có một chữ số.

  Từ 10 đến 99 có:

  (99 - 10) : 1 + 1 =90 (số có hai chữ số)

  Từ 100 đến 999 có:

  (999 - 100) : 1 + 1 = 900 (số có ba chữ số)

  Từ 1000 đến 2002 có :

  (2002- 1000): 1 + 1= 1003 (số có bốn chữ số)

  Vậy dãy số có:

  1 x 9 + 2 x 90 + 3 x 900 + 4 x 1003 = 6901 (chữ số) b)

  Từ 2 đến 8 có:

  (8 - 2) : 2 + 1 = 4 (số chẵn có 1 chữ số)

  Từ 10 đến 98 có: 

  (98 - 10) : 2 + 1 =45 (số chẵn có 2 chữ số)

  Từ 100 đến 998 có:

  (998 - 100) : 2 + 1 = 450 (số chẵn có 3 chữ số)

  Từ 1000 đến 2008 có:

  (2008 *- 1000) : 2 + 1 = 505 (số chẵn có 4 chữ số)

  Vậy dãy số có:

  1 x 4 + 2 x 45 + 3 x 450 + 4 x 505 = 3464 (chữ số)

  Đáp số: a) 6901 chữ số b) 3464 chữ số.

  bởi bich thu ngày 16/04/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan