Hãy thay vào m, n chữ số thích hợp

bởi thu phương ngày 16/04/2018

Hãy thay vào m, n chữ số thích hợp, biết: \(\overline {mn} * 2 = \overline {n0m} + \overline {nm}\)

Câu trả lời (1)

 • \(\overline {mn} * 2 = \overline {n0m} + \overline {nm}\)

  (10 x m + n) x 2 = 100 x n + m + 10 x n + m
  20xm + 2 x n = 110 x n + 2 x m 
  18 x m = 108 x nm = 6 x n
  m # 0, m < 9 nên n = 1 và m = 6
  61 x 2 = 106 + 16.

  bởi thúy ngọc ngày 16/04/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan