Có thể 4 số tự nhiên liên tiếp có tích là 2006

bởi thuy tien ngày 16/04/2018

Có thể 4 số tự nhiên liên tiếp có tích là 2006 không ? Vì sao ?

Câu trả lời (1)

  • Trong 4 số tự nhiên liên tiếp phải có 2 số chẵn.

    Vậy tích của chúng phải chia hết cho 4.

    Nhưng số 2006 : 4 dư 2, nên 20C6 không thể là tích của 4 số tự nhiên liên tiếp được.

    bởi thanh duy ngày 16/04/2018
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan