Cho M = 19 x 1934 và N = 1945 x 19

bởi thu hảo ngày 16/04/2018

Cho M = 19 x 1934 và N = 1945 x 19. Tính N - M mà không tính riêng tích M và tích N.

Câu trả lời (1)

 • Tacó: N - M = 1945 x 19 - 19 x 1934

  = (1945- 1934) x 19

  = 11 x 19

  = 209.

  bởi thuy tien ngày 16/04/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan