Cho M = 19 x 1934 và N = 1945 x 19

bởi thu hảo ngày 16/04/2018

Cho M = 19 x 1934 và N = 1945 x 19. Tính N - M mà không tính riêng tích M và tích N.

Câu trả lời (1)

 • Tacó: N - M = 1945 x 19 - 19 x 1934

  = (1945- 1934) x 19

  = 11 x 19

  = 209.

  bởi thanh duy ngày 16/04/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan