Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh là 4 cm

bởi thúy ngọc ngày 16/04/2018

Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh là 4 cm. Gọi P là trung điểm của AD. Q là trung điểm của BC. Nối PB và QD. Tính diện tích hình bình hành PBQD.

Câu trả lời (1)

 • Hình vuông ABCD được chia thành hai hình chữ nhật bằng nhau:

  Diện tích hình vuông ABCD là:

  4 x 4 = 16 (cm2)

  Diện tích hình chữ nhật ABQP là:

  16 : 2 = 8 (cm2)

  Diện tích hình bình hành PBQD bằng diện tích hình chữ nhật ABQP

  Vậy diện tích hình bình hành PBQD là 8 cm2

  Đáp số: 8 cm2.

  bởi thu trang ngày 16/04/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan