Trong hệ trục tọa độ Oxyz cho điểm M(13,-1,0) và điểm N(12,0,4). Lập phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm M,N và tiếp xúc với mặt cầu (S): x^{2}+y^{2}+z^{2}-2x-4y-6z-67=0

bởi Nguyễn Đức Anh ngày 31/01/2018

Trong hệ trục tọa độ Oxyz cho điểm M(13,-1,0) và điểm N(12,0,4). Lập phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm M,N và tiếp xúc với mặt cầu (S): x^{2}+y^{2}+z^{2}-2x-4y-6z-67=0

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan