ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính số phần tử của S biết S là tập hợp các giá trị m để GTNL của hàm số y=|x^3-3x+m|

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số [​IMG] trên đoạn [0;2] bằng 3. Số phân tử của S là

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (5)

 
 
 
 • y'=3x^2-3=0\Leftrightarrow x=-1 (loại) và x=1 \in [0;2]

  \Rightarrow max y=max \left \{ y(0);y(2);y(1) \right \}

                     =max\left \{ |m|;|m+2|;|m-2| \right \} =3

  \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} |m|=3\\|m+2|=3 \\ |m-2|=3 \end{matrix}\right. \Rightarrow \left\{\begin{matrix} m=\pm 3\\m=1;m=-5 \\ m=5;m=-1 \end{matrix}\right.

  • m=3\Rightarrow max\left \{ 3;5;1 \right \}=5 ( loại)
  • m=-3\Rightarrow max\left \{ 3;1;5 \right \}=5 (loại)
  • m=1\Rightarrowmax\left \{ 1;3;1 \right \}=3 (chọn)
  • m=-5\Rightarrow max\left \{ 5;3;7 \right \}=7 (loại)
  • m=5\Rightarrow max\left \{ 5;7;3 \right \}=7 (loại)
  • m=-1\Rightarrow max\left \{ 1;1;3 \right \}=3 (chọn)

  Vậy m=\pm 1. Có 2 giá trị m

    bởi Trần Tử Hàn 09/04/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • .

    bởi Đinh Trí Dũng 31/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • .

    bởi Đinh Trí Dũng 31/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1