Tìm tọa độ

bởi Thủy Kio ngày 11/10/2017

cho hai điểm A(1;1;1), B(1;3;-3). Tìm tọa độ điểm M nằm trên mặt phẳng (xOy) sao cho |\(\underset{MA}{\rightarrow} + \underset{MB}{\rightarrow}\)| nhỏ nhất 

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan