Tìm tham số m

bởi Nguyễn Thái Hồng ngày 07/01/2018

Câu 34 đáp án là B. Mình cần lời giải

 

Câu trả lời (1)

  • http://hoc247.net/cau-hoi-tim-gia-tri-cua-m-de-ham-so-y-x-3-3mx-2-2m-1-x-2-dat-cuc-tri-tai-x-1-30907.html

    bởi Bin bin ngày 07/01/2018
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan