tìm nguyên hàm

bởi Ha Ye ngày 07/01/2018

tìm nguyên hàm của hàm số:(5x-1)dx

Câu trả lời (3)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan