nhờ các thầy cô giúp em

bởi Nguyễn Bích ngày 05/02/2018

Tìm bộ ba số nguyên dương thỏa mãn abc = 2(ab+bc+ca)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan