hình nón 12

bởi Ha Ye ngày 06/12/2017

Đường sinh của hình nón bằng 13a, chiều cao là 12a. Một đường thẳng d song song với đáy của hình nón và cắt hình nón. Khoảng cách từ đường thẳng d ấy đến mặt phẳng đáy và chiều cao hình nón lần lượt là 6a và 2a. Tính độ dài đoạn thẳng d nằm trong phần hình nón

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan