Cho số phức z=a+bi khác 0 (a.b € R) số phức z^-1 có phần ảo là

bởi Thần Thánh ngày 11/03/2018

Ai chỉ em với ạ

Câu trả lời (1)

    • z = a + bi => z^-1 = 1/a+bi = a-bi/a^2 - b = a/a^2-b + bi/a^2-b 
    • phần ảo là : b/a^2-b
    bởi Nguyễn Huy Hoàng ngày 12/03/2018
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan