Cho hình bình hành ABCD. Gọi I là trung điểm của CD, G là trọng tâm tam giác BCI . Đặt → a = −−→ A B , → b = −−→ A D a→=AB→,b→=AD→ . Hãy tìm đẳng thức đúng trong các đẳng thức sau?

bởi Nguyễn Hoa 06/11/2018

Cho hình bình hành ABCD. Gọi I là trung điểm của CD, G là trọng tâm tam giác BCI . Đặt a=AB,b=AD . Hãy tìm đẳng thức đúng trong các đẳng thức sau?

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

Được đề xuất cho bạn